Wat is orthodontie?


Orthodontie is een specialisatie binnen de tandheelkunde die zich toelegt op de groei en ontwikkeling van de kaken en het gebit.


Wat is een orthodontist?


Een orthodontist is iemand die na zijn 5 jarige opleiding tot tandarts nog een bijkomende 4 jarige universitaire specialisatie gevolgd heeft. In België is de titel “Tandarts – Specialist in de orthodontie” een wettelijk erkende beroepstitel. Een orthodontist houdt zich uitsluitend bezig met de behandeling van malocclusies van de kaakstand en het gebit.

Waarom en wanneer ga ik naar een orthodontist?


Meestal wordt de patiënt doorverwezen door een tandarts, kaakchirurg of logopedist. Maar je kan ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Indien u het advies krijgt voor het consulteren van een orthodontist wacht u best niet te lang voor het maken van een afspraak aangezien er vaak een wachttijd is (van enkele maanden tot een jaar).Eerste consulatatie


Tijdens deze consultatie zal de orthodontist op basis van klinische gegevens een eerste voorzichtige diagnose geven. Indien nodig en gewenst, wordt een volgende afspraak vastgelegd voor het verzamelen van de gegevens alvorens start van een behandeling. Indien het nog te vroeg is om een behandeling te starten, wordt u na een afgesproken termijn opnieuw gezien.Gegevensverzameling


Tijdens deze afspraak worden de nodige klinische en radiologische gegevens verzameld zodat er een optimaal behandelingsplan kan opgesteld worden.

Behandelingsplan


Op basis van de verzamelde patiëntgegevens wordt door de orthodontist een behandelingsplan opgemaakt. De soort van behandeling, de duur, de kostprijs,enz. worden tijdens deze afspraak uitgelegd en besproken.Orthodontische behandeling


Een actieve orthodontische behandeling duurt gemiddeld een tweetal jaar. Belangrijk is goed de voorschriften van de orthodontist op te volgen en de afspraken na te komen.

Afhankelijk van de apparatuur zal een controle om de 5 à 6 weken plaatsvinden. Voor sommige beugels is er maar een controle nodig om de 2 à 3 maanden.

Na de orthodontische behandeling is er een levenslange retentie nodig om de bekomen tandpositie te behouden. Dit kan bestaan uit retentiedraadjes, plaatapparatuur of doorzichtige beugeltjes.Losse beugel


Een losse beugel is een beugel die de patiënt zelf kan aan- en uitdoen.

Belangrijk is dat dergelijke beugel voldoende gedragen wordt volgens de voorschriften van de orthodontist. Er bestaan verschillende soorten losse beugels met elk hun eigen behandelingsdoel.

Vaste apparatuur


Met vaste apparatuur wordt alles bedoeld wat vast zit in de mond en dus niet door de patiënt zelf kan uitgenomen worden. Dit kan gaan van de gekende blokjes die op tanden gekleefd worden als ook andere apparatuur met elk zijn behandelingsdoel.

Blokjes kunnen aan de buiten- of aan de binnenkant van de tanden gekleefd worden.Minischroeven en botankers


Soms is skeletale verankering nodig. Hiervoor worden er schroefjes in het kaakbot geplaatst. Deze worden na de behandeling weer verwijderd.Invisalign


Deze recente en wat esthetisch duurdere techniek van behandeling bestaat uit een reeks uitneembare aligners (doorzichtige beugeltjes) die over de tanden geschoven worden. Deze aligners zijn nauwelijks zichtbaar en dienen continu gedragen te worden en dit duidelijk volgens de voorschriften van de orthodontist.


Retentie


De retentiefase is een passieve fase die volgt na een orthodontische behandeling. Retentie-apparatuur dient om het bekomen resultaat na een behandeling te houden. Deze fase van de behandeling is zeer belangrijk aangezien tanden de neiging hebben om te blijven bewegen. Er bestaan verschillende soorten van retentie-apparatuur.